Proiecte

Investigarea potențialului antioxidativ al unor legume și fructe din dieta alimentară cu rol de protecție împotriva stresului oxidativ și de promovare a sănătății consumatorilor

2019-01-20

Contract:

22N/ 2019 

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 2019-2022

Buget: 1 900 000 lei

Obiectiv proiectului: Diversificarea resurselor de materii prime alimentare cu potențial nutritiv, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor

Obiective specifice:

  • Cercetari privind evaluarea activităţii/capacităţii antioxidante a compuşilor bioactivi din legume şi fructe
  • Evaluarea claselor/subclaselor de compuşi bioactivi, a capacităţii antioxidante totale din legume cu larg consum autohton şi constituirea unei baze de date cu rezultatele obţinute
  • Evaluarea claselor/subclaselor de compuşi bioactivi, a capacităţii antioxidante totale din fructe cu larg consum în rândul populaţiei şi constituirea unei baze de date cu rezultatele obţinute
  • Studiul efectelor datorate interacţiilor dintre antioxidanţii din matricea alimentară în vederea îmbunătaţirii calităţii produselor
  • Realizarea unei baze de date informatizată privind potenţialul antioxidant al legumelor şi fructelorResponsabil proiect: Marta Zachia

E-mail: marta.zachia@bioresurse.ro

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect PN 19 02 02 04 ” Investigarea potenţialului antioxidativ al unor legume și fructe din dieta alimentară cu rol de protecţie împotriva stresului oxidativ şi de promovare a sănătaţii consumatorilor”

Programul Nucleu –Cercetări privind obținerea de alimente personalizate : calitate senzorială, nutrițională și autenticitate » - acronim Food4YOU    

Contract 22N/ 2019 

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 2019-2022

Buget: 1 900 000 lei

Obiectiv proiectului: Diversificarea resurselor de materii prime alimentare cu potențial nutritiv, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor

Obiective specifice:

  • Cercetari privind evaluarea activităţii/capacităţii antioxidante a compuşilor bioactivi din legume şi fructe
  • Evaluarea claselor/subclaselor de compuşi bioactivi, a capacităţii antioxidante totale din legume cu larg consum autohton şi constituirea unei baze de date cu rezultatele obţinute
  • Evaluarea claselor/subclaselor de compuşi bioactivi, a capacităţii antioxidante totale din fructe cu larg consum în rândul populaţiei şi constituirea unei baze de date cu rezultatele obţinute
  • Studiul efectelor datorate interacţiilor dintre antioxidanţii din matricea alimentară în vederea îmbunătaţirii calităţii produselor
  • Realizarea unei baze de date informatizată privind potenţialul antioxidant al legumelor şi fructelor

Responsabil proiect: Marta Zachia

E-mail: marta.zachia@bioresurse.ro