Proiecte

Dezvoltarea de produse aglutenice cu valoare nutritivă și calități senzoriale îmbunătățite prin utilizarea de noi resurse de materii prime

2021-08-20

Contract:

or: IBA București

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Titlu proiect: ,,Dezvoltarea de produse aglutenice cu valoare nutritivă și calități senzoriale îmbunătățite prin utilizarea de noi resurse de materii prime” PN 19 02 02 02

Valoare proiect: 450.000 lei

Autoritate Contractantă: MEC
Contractor: IBA București