Proiecte

Cercetări privind influența unor factori tehnologici asupra nivelului de acrilamidă din cartofi prăjiți și cafea

2021-08-23

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Titlu proiect: ,,Cercetări privind influența unor factori tehnologici asupra nivelului de acrilamidă din cartofi prăjiți și cafea” PN 19 02 03 01

Valoare: 496.606 ron

Autoritate Contractantă: MEC
Contractor: IBA București