Proiecte

Cercetări privind alimentația personalizată ca factor preventiv împotriva îmbolnăvirilor pe grupe de populație, inclusiv grupe de risc (bătrâni, copii etc.)

2019-01-20

Contract:

de finanțare nr. 22 N/11.02.2019

Proiect

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect „Cercetări privind alimentația personalizată, ca factor preventiv împotriva îmbolnăvirilor pe grupe de populație, inclusiv grupe de risc (bătrâni, copii, etc.)

Program NUCLEU - „Cercetări privind obținerea de alimente personalizate: calitate senzorială, nutrițională și autenticitate – acronim Food4YOU”

Contract de finanțare nr. 22 N/11.02.2019

Proiect PN 19 02 01 02

Autoritatea contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării 

Perioadă de realizare a proiectului: 2019-2022

Buget: 1.500.000 lei

 

Obiectiv general: Identificarea nevoilor de alimente/alimentație personalizată la nivelul populației României

 

Obiective specifice:

Definirea grupelor de populație din punct de vedere al factorilor demografici. Definirea și identificarea grupelor de risc (bătrâni, copii, persoane cu intoleranțe alimentare și boli metabolice etc.)

Studiu privind identificarea statusului nutrițional și a obiceiurilor alimentare ale grupelor de populație definite, inclusiv ale grupelor de risc

Analiza potențialului de resurse de materii prime agroalimentare și a nivelului de calitate al acestora în vederea asigurării securității nutriționale a populației din România. Organizarea unor focus grupuri (5) și mese rotunde (2) cu principalii factori implicați în lanțul alimentar

Identificarea disponibilităților alimentare pe piața românească: produse alimentare autohtone și din import

-Identificarea cerințelor nutritive pentru grupele de populație identificate și definite în proiect

Stabilirea corelațiilor între statusul de sănătate al grupelor de populație definite și structura  alimentară (structura dietei)

Încurajarea producției autohtone de produse alimentare de calitate, cu parametri nutriționali care să permită prevenirea riscului de îmbolnăvire

Diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării

 

Responsabil proiect: Adriana Macri

E-mail: adriana.macri@bioresurse.ro