Politica referitoare la calitate 

Calitatea este strâns legată de strategia dezvoltării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București.

Politica referitoare la calitate, stabilită de Directorul General, în conformitate cu standardele de referință, corespunde cu natura mediului intern/extern și cu riscurile proprii ale organizației și are în vedere calitatea proceselor/produselor/serviciilor executate, strategia de piața și scopurile urmărite.

Directorul General se angajează să dezvolte și să mențină sistemul de management în concordanță cu standardele de referință adoptate (ISO 9001:2008 și ISO/CEI 17025:2005), în cadrul INCDBA-IBA București și să îmbunătățească continuu eficacitatea acestuia prin:

  • comunicarea în cadrul organizației a importanței satisfacerii cerințelor clienților, precum și a cerințelor legale și a cerințelor reglementate, conformarea cu cerințele standardelor adoptate și cele privind buna practică profesională privind calitatea produselor și proceselor realizate în institut,
  • abordarea bazată pe procese, comunicarea și aplicarea în realizarea acestora a documentelor sistemului de management referitor la calitate în scopul obținerii de produse/servicii la cele mai ridicate standarde de calitate, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate,
  • respectarea politicii referitoare la calitate și analiza adecvanței acesteia,
  • asigurarea că sunt stabilite și analizate obiectivele, sunt evaluate riscurile asociate, precum și limitele acceptate pentru toleranța la risc,
  • comunicarea și înțelegerea politicii, precum și a documentelor referitoare la calitate în cadrul organizației,
  • conducerea analizei efectuate de management,
  • asigurarea disponibilității resurselor necesare (resurse umane și abilităti specializate, infrastructura organizatorică, resurse tehnologice și financiare),
  • aplicarea metodelor declarate pentru realizarea produsului/serviciului.

În realizarea politicii în domeniul calității, este implicat tot personalul din institut, asigurând astfel satisfacția clienților prin realizarea întocmai a cerințelor acestora.

Reprezentantul Managementului pentru Calitate numit de Directorul General se asigură permanent că procesele necesare sistemului de management al calității sunt stabilite, dezvoltate, menținute și îmbunătățite conform standardelor de referință și raportează conducerii de la cel mai inalt nivel performanțele sistemului pentru analiză și ca baza pentru îmbunătățire.