Raportul evaluarii dosarelor de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Proiectul: „Îmbunătățirea economiei și a ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea antreprenoriatului social – “SUSȚINEM SES””. Bugetul estimat al proiectului: maxim 3.000.000 euro Durata estimata a proiectului: […]

Read More

Listele participantilor cu punctajele obtinute in urma desfasurarii concursului de planuri de afaceri sunt afisate pe fiecare din cele 6 judete eligibile. Primele 30 de afaceri in ordinea punctajului obtinut sunt cele marcate cu verde. Candidatii evidentiati cu galben sunt inscrisi in lista de rezerva Lista FINALA a participantilor admisi dupa evaluarea contestatiilor

Read More