Programul Operaţional Capital Uman

Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – Start-up Sud-Est

Contract nr. POCU/82/3/7/106773

 

 

Au început cursurile de “Competențe antreprenoriale”

pe Start-Up Sud Est!

 

Luna Mai

Galați si Vrancea: 3-6 și 10-12 mai (de la 10:00 la 22:00)

 

Luna Iunie

Tulcea și Vrancea: 1-4 și 8-10 iunie (de la 10:00 la 22:00)

 

Luna Iulie

Constanța și Braila: 4-7 și 10-12 iulie (de la 10:00 la 22:00)

 

 

În august și septembrie se vor organiza în Buzău și în alte județe în funcție de numărul și domiciliul participanților înscriși.

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.