Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, cu sediul în București, sector 2, strada Dinu Vintilă, nr. 6, tel: 021.210.91.28, www.bioresurse.ro, este coordonatorul contractului de finanțare POCU/82/3.7/106773 din data de 11.01.2018.

Proiectul are ca obiectiv general încurajarea, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) prin încurajarea și susținerea înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 30 de afaceri cu profil non-agricol, în zonele urbane din Regiunea Sud-Est, care vor asigura crearea unui număr minim de 60 noi locuri de muncă sustenabile. Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întrepinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 40.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Mai multe detalii aici.

Anexa 1 – Scrisoare de intenție 

Anexa 2- Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului 

Anexa 3 – Angajament de respectare a cerințelor proiectului 

Anexa 4 – Chestionar pentru identificarea preferințelor

Anexa 5 – Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări 

Anexa 6 – Acord de utilizare a datelor personale

Metodologie recrutare 

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.